Ngày nay trong thời đại số Marketing và Advertising không còn là những thuật ngữ truyền thống đơn thuần nữa mà đều có thể áp dụng công nghệ vào nhằm mục đích đo lường và có được những quyết định dựa vào số liệu chính xác. Theo đuổi mục tiêu đó, chúng tôi tập trung vào các giải pháp MarTech và AdTech.

1. Digital Advertising

How Did Digital Advertising Begin ?

2. Tracking and Measuring Digital Campaign

How to Track and Measure Digital Marketing Campaigns ?

3. Digital Platform & Marketing Automation

Why Marketing Automation Is Important ?
Customer Journey Based Automation

4. Customer Data Platform (CDP)

Why CDP is useful and How to understand & use CDP?

Liên hệ để được tư vấn ngay !

VMarketing

Consulting & Solutions for Your Business
📍 Always listen your business pain-points
📍 We make your business better
- Hotline: 0899 199 636
- Email: [email protected]
- Website: www.vmarketing.vn